Dongsi Mosque

Beijing Shi, China

Dongsi Mosque

The Dongsi Mosque (Chinese: 东四清真寺; pinyin: Dōngsì Qīngzhēnsì) is a mosque in Dongsi Subdistrict, Dongcheng District, Beijing, China.


Accommodations near Dongsi Mosque

View more accommodations near Dongsi Mosque

Nearby Tours & activities