Xiangji Temple (Zhejiang)

Hangzhou, China

Xiangji Temple (Zhejiang)

Xiangji Temple (simplified Chinese: 香积寺; traditional Chinese: 香積寺; pinyin: Xiāngjī Sì) is a Buddhist temple located in Gongshu District of Hangzhou, Zhejiang, China.


Accommodations near Xiangji Temple (Zhejiang)

View more accommodations near Xiangji Temple (Zhejiang)

Nearby Tours & activities