Hoài Dưc Phủ, Vietnam

Travel to Hoài Dưc Phủ

Hoài Đức is a rural district (huyện) of Hanoi in the Red River Delta region of Vietnam.

Hoài Đức District is bordered by the urban districts of Bắc Từ Liêm and Nam Từ Liêm to the east, the districts of Quốc Oai and Phúc Thọ to the west, Hà Đông District to the south and Đan Phượng District to the north.
Hoài Dưc Phủ Tours & Activities