Hai Bà Trưng Temple (Đồng Nhân)

Hoài Dưc Phủ, Vietnam

Hai Bà Trưng Temple (Đồng Nhân)

The Hai Bà Trưng Temple is a place of worship in Hanoi near Hoàn Kiếm Lake. It is one of several temples to the two Trưng Sisters in Vietnam.


Accommodations near Hai Bà Trưng Temple (Đồng Nhân)

View more accommodations near Hai Bà Trưng Temple (Đồng Nhân)

Nearby Tours & activities