Kata Rocks Resort & Residences

Kata Beach, Thailand

Kata Rocks Resort & Residences

9.2

link http://www.katarocks.com/

phone  076 370 777