Komsomolskaya (Nizhny Novgorod Metro)

Nizhny Novgorod, Russia

Komsomolskaya (Nizhny Novgorod Metro)

Komsomolskaya (Russian: Комсомольская) is a station on the Avtozavodskaya line of the Nizhny Novgorod Metro. The station opened on 8 August 1987 along with Avtozavodskaya station. Like Avtozavodskaya, it is adjacent to the massive GAZ automobile factory in the Avtozavodsky district of Nizhny Novgorod. The station's name comes from the Komsomolskaya checkpoint of the factory.Accommodations near Komsomolskaya (Nizhny Novgorod Metro)

View more options near Komsomolskaya (Nizhny Novgorod Metro)0

Nearby Tours & Activities