Minin and Pozharsky Monument

Nizhny Novgorod, Russia

Minin and Pozharsky Monument

9.6

Opening times

MondayOpen 24 hours
TuesdayOpen 24 hours
WednesdayOpen 24 hours
ThursdayOpen 24 hours
FridayOpen 24 hours
SaturdayOpen 24 hours
SundayOpen 24 hours