Beckov Castle

Nové Mesto nad Váhom, Slovakia

Beckov Castle

Beckov Castle (Slovak: Beckovský hrad/Beckov; Hungarian: Beckói vár) is a castle in ruins located near the village of Beckov in Nové Mesto nad Váhom District, Trenčín Region, western Slovakia.