Znamenskoye-Sadki

Potapovo, Russia

Znamenskoye-Sadki

Znamenskoye-Sadki is one of the oldest country estates of Moscow.