Didube Pantheon

Tbilisi, Georgia

Didube Pantheon

The Didube Pantheon (Georgian: αƒ“αƒ˜αƒ“αƒ£αƒ‘αƒ˜αƒ‘ αƒ›αƒ¬αƒ”αƒ αƒαƒšαƒ—αƒ და ბაზოგადო მოღვაწეთა αƒžαƒαƒœαƒ—αƒ”αƒαƒœαƒ˜) is a cemetery in Tbilisi, Georgia, where some of the most prominent writers, artists, scholars, scientists and political activists of Georgia are buried. These include Zurab Zhvania (1963–2005), who served as Prime Minister of Georgia in 2004. The cemetery was opened in 1939. The pantheon is located in the Didube District.


Accommodations near Didube Pantheon

View more accommodations near Didube Pantheon

Nearby Tours & activities