Giant Plane Tree

Telavi, Georgia

Giant Plane Tree

8.8